mediacam24.pl - sprawdź

Montaż i wyklejanie

Ofe­ru­jemy pro­fe­sjo­nalne okle­ja­nie witryn, szyb, ścian, pod­łogi, wszel­kich pojaz­dów i nośni­ków reklamy,a także mon­taż dowol­nej kon­struk­cji na każ­dej wyso­ko­ści. Nasze doświad­czona ekipa doje­dzie na miej­sce, dokona pomiaru, a następ­nie w ciągu 1–3 dni ukoń­czy całość zlecenia.

Monaż / Wyklejanie

1 - 100 m2100 - 300 m2pow. 300 m2
WYKLEJENIE FOLII
WITRYNY/SZYLDY/TABLICE
20 zł (24,60 zł brutto)16 zł (19,68 zł brutto)12 zł (14,76 zł brutto)
MONTAŻ
BANERÓW/SIATEK MESH
20 zł ( 24,60 zł brutto)16 zł (19,68 zł brutto)12 zł (14,76 zł brutto)
WYKLEJENIE FOTOTAPET39 zł (47,97 zł brutto)35 zł (43,05 zł brutto)29 zł (35,67 zł brutto)
Kontakt

WARSZAWA - GOCŁAW
ul. Rogalskiego 4

tel.: 22 412 15 62


biuro@sprintdruk.plGODZINY OTWARCIA:
PON. - PT. 7 - 22
SOB 10 - 18
NIEDZ. - NIECZYNNE