mediacam24.pl - sprawdź

Broszurowanie

Bro­szu­ro­wa­nie pozwala na oprawę fol­de­rów, kata­lo­gów czy ksią­żek, w ele­ganc­kiej for­mie przy zacho­wa­niu nie­wiel­kich kosz­tów pro­duk­cji. Kom­pletna bro­szura jest zszyta i docięta do dowolnego formatu. Opra­wiamy for­maty od A6 do A4 (także nie­ty­powe) o obję­to­ści do kil­ku­set kartek.

Broszurowanie ręczne / automatyczne

AUTOMATYCZNE0,19 zł (0,23 zł brutto)
RĘCZNE0,19 zł (0,23 zł brutto)
Z MATERIAŁÓW KLIENTA0,50 zł (0,62 zł brutto)
DOCINANIE DO FORMATU0,19 zł (0,23 zł brutto)
Kontakt

WARSZAWA - GOCŁAW
ul. Rogalskiego 4

tel.: 22 412 15 62


biuro@sprintdruk.plGODZINY OTWARCIA:
PON. - PT. 7 - 22
SOB 10 - 18
NIEDZ. - NIECZYNNE