mediacam24.pl - sprawdź

Oprawy

Ofe­ru­jemy sze­roki asor­ty­ment akce­so­riów zamien­nych do pie­częci. Tuszow­nice, poduszki pla­sti­kowe nasą­czone tuszem w czte­rech dowol­nych kolo­rach do wyboru, gumki oraz czę­ści pie­czą­tek. Posia­damy także tusze do stem­pli, z kolo­rami do wyboru. Zle­ce­nia na akce­so­ria do pie­czą­tek na zamówienie.

Bindowanie

do 2526-5556-100
Bindowanie - spirala plastikowa2,50 zł (3,08 zł brutto)4 zł (4,92 zł brutto)5,50 zł (6,77 zł brutto)
Bindowanie - spirala metalowa3,90 zł (4,80 zł brutto)4,50 zł (5,54 zł brutto)6,70 zł (8,24 zł brutto)
Termobindowanie4 zł (4,92 zł brutto)5,50 zł (6,77 zł brutto)7 zł (8,61 zł brutto)
Listwa wsuwana - plastikowa3 zł (3,69 zł brutto)5 zł (6,15 zł brutto)7 zł (8,61 zł brutto)
Listwa zatrzaskowa - metalowa8 zł (9,84 zł brutto)8 zł (9,84 zł brutto)10 zł (12,30 zł brutto)
Kontakt

WARSZAWA - GOCŁAW
ul. Rogalskiego 4

tel.: 22 412 15 62


biuro@sprintdruk.plGODZINY OTWARCIA:
PON. - PT. 7 - 22
SOB 10 - 18
NIEDZ. - NIECZYNNE