mediacam24.pl - sprawdź

Kalendarze

Fotokalendarze i kalendarze ścienne

Foto­ka­len­da­rze to spo­sób na udany pre­zent, ze zdję­ciami bli­skich czy waż­nych wyda­rzeń — z dowol­nie wybrana gra­fiką. Ofe­ru­jemy druk każ­dego rodzaju foto­ka­len­da­rzy, 13-planszowe (A3 i A4), ścienne, plan­szowe (od A4 do A0+), do mniej­szych biur­ko­wych. Do wyboru są dostępne sza­blony gra­ficzne i wzory kalendariów. CENY NETTO.

Kalendarze ścienne 13 str

1 szt.2 szt.
A339,90 zł (49,08 zł brutto)65,00 (79,95 zł brutto)
A429,90 zł (36,78 zł brutto)45,00 zł (55,35 zł brutto)
A524,90 zł (30,63 zł brutto)39,00 zł (47,97 zł brutto)

Kalendarze jednoplanszowe

1 szt.2 szt.
A315,00 zł (18,45 zł brutto)25,00 zł (30,75 zł brutto)
A412,00 zł (14,76 zł brutto)20,00 zł (24,60 zł brutto)
A58,00 zł (9,84 zł brutto)13,00 zł (15,99 zł brutto)
Plakatowy kalendarz formatu B2 wykończony listwami u dołu i z góry. Papier kreda błysk 250g. Zadruk jednostronny 4/0 .

Kalendarze trójdzielne

nakład50 szt.100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.
cena1328,00 zł (1633,44 zł brutto)
2142,00 zł (2634,66 zł brutto)
4573,00 zł (5624,79 zł brutto)
7552,00 zł (9288,96 zł brutto)12229,00 zł (15041,67 zł brutto)
.

Poręczne kalen­da­rzyki kie­szon­kowe dru­ku­jemy off­se­towo od 1000 szt. co pozwala zacho­wać atrak­cyjną cenę. Pro­dukt zabez­pie­czamy przed znisz­cze­niem poprzez folio­wa­nie i zaokrą­gla­nie rogów. Dodat­ko­wym atu­tem oferty jest moż­li­wość umiesz­cze­nia reklamy na stro­nie kalen­da­rium, które udo­stęp­niamy przy projekcie.

Kalendarzyki listkowe standard

100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.2500 szt.
JEDNOSTRONNE55 zł (67,65 zł brutto)85 zł (104,55 zł brutto)125 zł (153,75 zł brutto)182 zł (223,86 zł brutto)316 zł (388,68 zł brutto)
DWUSTRONNE75 zł (92,25 zł brutto)119 zł (146,37 zł brutto)195 zł (239,85 zł brutto)296 zł (364,08 zł brutto)513 zł (630,99 zł brutto)

Kalendarzyki listkowe foliowane

100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.2500 szt.
JEDNOSTRONNE78 zł (95,94 zł brutto)89 zł (109,47 zł brutto)177 zł (217,71 zł brutto)267 zł (328,41 zł brutto)441 zł (542,43 zł brutto)
DWUSTRONNE98 zł (120,54 zł brutto)
123 zł (151,29 zł brutto)247 zł (303,81 zł brutto)381 zł (468,63 zł brutto)638 zł (784,74 zł brutto)

Kalendarze biurkowe

Moż­li­wość umiesz­cze­nia dowol­nej gra­fiki, logo­ty­pów czy tek­stów rekla­mo­wych. Druk już od jed­nej sztuki. Kalen­da­rze łączone meta­lową spi­ralą, z tek­tu­rową pod­kładką do posta­wie­nia na biurku. Druk w cza­sie 1–3 godzin. CENY NETTO.

nakład50 szt.100 szt.250 szt.500 szt.1000 szt.
cena536 zł (659,28 zł brutto)650 zł (799,50 zł brutto)1 015 zł (1248,45 zł brutto)1 611 zł (1981,53 zł brutto)2 830 zł (3480,90 zł brutto)
Kalendarz Piramidka z klejonym kalendarium miesięcznym. Format 200x130mm. Kalendaria - papier offset 90g; Podstawa - karton 300g, zadruk podstawy 4/0, kalendaria gotowe
Kontakt

WARSZAWA - GOCŁAW
ul. Rogalskiego 4

tel.: 22 412 15 62


biuro@sprintdruk.plGODZINY OTWARCIA:
PON. - PT. 7 - 22
SOB 10 - 18
NIEDZ. - NIECZYNNE