mediacam24.pl - sprawdź

Pieczątki

Naj­po­pu­lar­niej­szy rodzaj pie­czątki. Samo­tu­szu­jący auto­mat Wagraf chroni jej użyt­kow­nika przed kon­tak­tem z tuszem, a ele­gancka obu­dowa jest bar­dzo poręczna. W zesta­wie gumka stem­plar­ska i skuwka zabez­pie­cza­jąca. Do wyboru: kolor tuszu oraz roz­miar pie­czątki (ilość lini­jek tek­stu). Wyko­nu­jemy pro­jekty do pieczątek. Wyrób pie­czą­tek Express Ter­min reali­za­cji: express 15 minut. auto­maty i pudełka reno­mo­wa­nej firmy Wagraf. Pro­jekt: 0-20zł. Łado­wa­nie tuszu: 9,00zł. Ceny netto.

Nie­zwy­kle poręczna, samo­tu­szu­jąca pie­czątka, ide­alna dla osób w cią­głym ruchu, do nosze­nia w kie­szeni czy w torebce. Gumka stem­plar­ska zabez­pie­czona trwałą obu­dową z dolną skuwką. Do wyboru: kolor tuszu oraz roz­miar pie­czątki, zależny od ilo­ści lini­jek tek­stu. Czas wyko­na­nia — ekspresowy.

Pieczątki ekspress

Automat WAGRAF
Rozmiar a229,90 zł (36,78 zł brutto)
Rozmiar a334,90 zł (42,93 zł brutto)
Rozmiar a439,90 zł (49,08 zł brutto)
Kieszonkowa WAGRAF
Rozmiar a224,90 zł (30,63 zł brutto)
Rozmiar a329,90 zł (36,78 zł brutto)
Rozmiar a434,90 zł (42,93 zł brutto)
Kontakt

WARSZAWA - GOCŁAW
ul. Rogalskiego 4

tel.: 22 412 15 62


biuro@sprintdruk.plGODZINY OTWARCIA:
PON. - PT. 7 - 22
SOB 10 - 18
NIEDZ. - NIECZYNNE