mediacam24.pl - sprawdź

Datowniki

Pro­fe­sjo­nalne i bar­dzo wytrzy­małe auto­ma­tyczne datow­niki Wagraf, przy­sto­so­wane do wyko­na­nia dużej ilo­ści odbić. Dodat­ko­wym atu­tem pie­czątki są małe roz­miary i poręcz­ność. Całość skła­dana w skuwkę zabez­pie­cza­jącą. Moż­li­wość umiesz­cze­nia dowol­nej daty lub napisu na pie­czątce. Eks­pre­sowy czas realizacji.

Modico i Wagraf

42x34 mm30x60 mm67x47 mm
WAGRAF32,00 zł39,00 zł -
MODICO-109,0 zł119,0 zł
Kontakt

WARSZAWA - GOCŁAW
ul. Rogalskiego 4

tel.: 22 412 15 62


biuro@sprintdruk.plGODZINY OTWARCIA:
PON. - PT. 7 - 22
SOB 10 - 18
NIEDZ. - NIECZYNNE