mediacam24.pl - sprawdź

Studio graficzne

Nasze stu­dio gra­ficzne wyko­nuje prace pro­jek­towe dla dzia­łów poli­gra­fii, sito­druku, lakierni, off­setu oraz druku wiel­ko­for­ma­to­wego (solvent). Przy­go­to­wy­wane przez nas pro­jekty cha­rak­te­ry­zują się wysoką este­tyką — kie­ru­jemy się naj­now­szymi trendami. Zaj­mu­jemy się: two­rze­niem, pro­jek­to­wa­niem, opra­co­wy­wa­niem znaku gra­ficz­nego i wize­runku Two­jej firmy (logo i iden­ty­fi­ka­cja wizualna). Pro­jek­tu­jemy wizy­tówki, kalen­da­rzyki, fol­dery, ulotki, naklejki, banery i inne mate­riały ekla­mowe itp. Następ­nie dru­ku­jemy na pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­cie, dzięki czemu otrzy­mu­je­cie Pań­stwo pro­dukt wyso­kiej jakości.

Stworzenie logotypuod 500 zł (615 zł brutto)
Księga znakuod 1200 zł (1476 zł brutto)
Wektoryzacja logood 50 zł (61,50 zł brutto)
Modyfikacja istniejącego logotypuod 70 zł (86,10 zł brutto)
Wizytówka jednostronnaod 49 zł (60,27 zł brutto)
Wizytówka jednostronnaod 69 zł (84,87 zł brutto)
Ulotka A5/A6/DL jednostronnaod 99 zł (121,77 zł brutto)
Ulotka A5/A6/DL dwustronnaod 149 zł (183,27 zł brutto)
Ulotka składana 2xDL, A4 do A5, A5 do A6od 199 zł (244,77 zł brutto)
Plakatod 190 zł (233,70 zł brutto)
Folder, Katalog (za stronę)od 29 zł (35,67 zł brutto)
Okładka folderu/kataloguod 89 zł (109,47 zł brutto)
Papier firmowyod 49 zł (60,27 zł brutto)
Teczkaod 149 zł (183,27 zł brutto)
Etykietaod 50 zł (61,50 zł brutto)
Kasetonod 80 zł (98,40 zł brutto)
Roll-upod 50 zł (61,50 zł brutto)
Szyldod 50 zł (61,50 zł brutto)
Banerod 30 zł (36,90 zł brutto)
Billboardod 60 zł (73,80 zł brutto)
Projekt nadruku na gadżetyod 25 zł (30,75 zł brutto)
Praca z grafikiem za godzinęod 60 zł (73,80 zł brutto)
Kontakt

WARSZAWA - GOCŁAW
ul. Rogalskiego 4

tel.: 22 412 15 62


biuro@sprintdruk.plGODZINY OTWARCIA:
PON. - PT. 7 - 22
SOB 10 - 18
NIEDZ. - NIECZYNNE